HeimNyheiterInformasjon frå NAV

Informasjon frå NAV

Siste frist for å søkja økonomisk sosialhjelp/naudhjelp frå NAV Fensfjorden før påske er onsdag 31.mars kl 10.00. Første virkedag etter påske er tysdag 6.april

Har du spørsmål om økonomisk sosialhjelp visast det til vakttelefon: 413 97 364.

Sjå elles: Informasjon om NAV på vår heimeside.


Sist oppdatert: 17.03.2021
Publisert: 17.03.2021