HeimNyheiterJulekalender på Dagsturhytta Gulakvila

Julekalender på Dagsturhytta Gulakvila

Sjå dato for riktig aldersgruppe. Her er reglane for Gulakvilas adventskalender:

Ein pakke takast kvar dag. Fyrstemann opp vel dagens pakke (sjå dato for alder) og signerar med namn på denne lista. Innhaldet i pakken er tilpassa dei ulike aldersgruppene. Er det pakkar som heng att  etter endt dato, kan ein fritt velje denne så lenge alderen er rett. Kun ein pakke pr person i heile kalenderperioden. Det er ein føresetnad at den som får pakken sjøl er på Dagsturhytta. Det er ikkje lov å ta med pakke heim til andre. God advent til alle.

Dato Aldersgruppe Dato Aldersgruppe
01.des 5-10 år 13.des 15-100 år
02.des 10-15 år 14.des 15-100 år
03.des 15-100 år 15.des 5-10 år
04.des 0-5 år 16.des 10-15 år
05.des 0-5 år 17.des 10-15 år
06.des 5-10 år 18.des 0-5 år
07.des 5-10 år 19.des 5-10 år
08.des 15-100 år 20.des 15-100 år
09.des 15-100 år 21.des 10-15 år
10.des 10-15 år 22.des 5-10 år
11.des 0-5 år 23.des 10-15 år
12.des 0-5 år 24.des 0-5 år

 


Sist oppdatert: 30.11.2021
Publisert: 30.11.2021