HeimNyheiterLag og organisasjonar som ynskjer å bidra til å skape møtestader for eldre i kommunen kan søkje om midlar

Lag og organisasjonar som ynskjer å bidra til å skape møtestader for eldre i kommunen kan søkje om midlar

Dersom det er lag/organisasjon som har ynskje om å starte aktivitetar/tiltak for eldre, så kan de sende inn søknad om midlar for aktiviteten. Søknad skal sendast til postmottak@gulen.kommune.no, innan 01.06.2023. De treng ikkje å nytte noko spesielt søknadsskjema, men vi ber om at de skildrar kva aktivitet de ynskjer å gjennomføre, beløp de søkjer om og kva midlane er tenkt nytta til.

Saksutgreiinga kan de lese her. 

Har du spørsmål ta kontakt med kommunalsjef helse og omsorg,
Mona Molland.

Mona.molland@gulen.kommune.no eller telefon 57782000


Sist oppdatert: 16.05.2023
Publisert: 16.05.2023