HeimNyheiterLærarvikarar og ringevikar i barnehage

Lærarvikarar og ringevikar i barnehage

Me søkjer deg som kan vera med på å gjera dagen god for borna og elevane våre.

Arbeidsoppgåver

Me ynskjer gode ringevikarar både innanfor barnehage og skule.

Personlege eigenskapar

Av personlege eigenskapar er det viktig at du har interesse og engasjement for å jobbe med born og unge, og at du kan inspirere, motivere og engasjere.

Vi ønskjer i utgangspunktet at du har relevant utdanning, men andre kan òg søkje. Det er ønskjeleg at du har kunnskap i bruk av IKT og at du har god skriftleg og munnleg framstillingsevne.

Søkjar må legge fram politiattest før tiltreding i stillinga.

For meir informasjon

Har du spørsmål kan du ta kontakt med einingsleiar eller nestleiar,  på den eininga du kunne tenke deg å jobbe. Kontaktinformasjon finn du her.


Sist oppdatert: 24.08.2021
Publisert: 24.08.2021