HeimNyheiterLedig 100% fast stilling som brannførebyggar (feiar)

Ledig 100% fast stilling som brannførebyggar (feiar)

Feiartenesta er organisert gjennom eit interkommunalt samarbeid mellom kommunane Solund, Gulen og Masfjorden. Tenesta er administrativt underlagt brannsjefen i Gulen og Masfjorden.

I dag vert oppgåvene lagt til feietenesta utført av to feiarar i 100 % stilling, etter krav om feiing og tilsyn av bustader og hytter.

Trykk her for meir informasjon om stillinga. 


Sist oppdatert: 24.03.2022
Publisert: 24.03.2022