HeimNyheiterMarkering av verdensdagen for psykisk helse

Markering av verdensdagen for psykisk helse

Vi hadde arrangement i Eivindvik, Brekke, Dalsøyra, Eidsbotn og Byrknes der vi serverte laksetaco, kaffe og kake til dei ulike turgruppene som er «aktiv på dagtid». Vi spurte, kva gjer DEG glad? Svara har vi sete saman til eit hjarte.
Totalt var mellom 65-70 personar med å markere denne viktige dagen saman med oss. Dette var et populært tiltak som ble sete stor pris på.
Vi vil med dette rette ein stor takk til FIRDA seafarm som sponsa oss med nydeleg ørret og takk til turleiarane i dei ulike bygdene.

For Psykisk helse og rustenesta
Fagleiar
Anne Karin D. Haveland


Sist oppdatert: 12.10.2021
Publisert: 12.10.2021