HeimNyheiterMøte i kommunestyret torsdag 11.05.2023 kl. 10:00

Møte i kommunestyret torsdag 11.05.2023 kl. 10:00

Sakliste

 • Godkjenning av innkalling og sakliste
 • Skriv og meldingar
 • Delegasjonssaker
 • Godkjenning av årsrekneskap og årsmelding 2022 for Gulen kommune
 • Eigarskapsmelding for Gulen kommune
 • Prinsippavklaring for kostnader knytt til overtaking av private vassverk – realitetsbehandling
 • Samfunnsplan for Gulen kommune 2023 - 2034. Slutthandsaming
 • Idrettsanlegg i Gulen kommune. Statusmelding og vegen vidare etter dialog med næringslivet
 • Samarbeidsavtale for IUA Bergen region KOF. Godkjenning
 • Søknad om stønad til Utkant 2023
 • Søknad om kommunalt tilskot til kulturbygg - Nordgulfjorden Grendahus
 • Forskot på spelemidlar, søknad om kommunal stønad og forskot mva. til Treningsstova på Byrknesøy
 • Godkjenning av møtebok

 

Stad og tid
Gulasalen, kommunehuset i Eivindvik kl.10.00.
Innkalling og sakspapir til møte i Kommunestyret 11.05.2023 kan du lese her 

Som innleiing på kommunestyremøtet vert det den første timen lagt opp til dialog mellom kommunestyret og administrasjonen der m.a. ulike etiske tema vert diskutert.

Behandling av ordinære saker og overføring av møtet via Teams starter kl. 11.00. Link til møtet vert lagt ut på nettsida til kommunen torsdag 11.05.2023.
Alle er velkomne. 

Hallvard Oppedal

Ordførar


Sist oppdatert: 05.05.2023
Publisert: 05.05.2023