HeimNyheiterNy brannsjef i Gulen og Masfjorden Brann og Redning vert Lars Jørgen Svendsen

Ny brannsjef i Gulen og Masfjorden Brann og Redning vert Lars Jørgen Svendsen

Lars Jørgen Svendsen vert  brannsjef i Gulen og Masfjorden Brann og Redning. Han har lang leiarrøynsle, er 56 år, og er for tida sal- og markedsdirektør ved Joker Engros i Stjørdal. Han vil tiltre stillinga som brannsjef rundt 1.august.

Jan Ivar Kjelby vil vera konstituert brannsjef fram til ny brannsjef er på plass.

Den nye brannsjefen vil og få ansvaret for feiartenesta, som teknisk sjef har ansvaret for no.


Sist oppdatert: 18.03.2022
Publisert: 18.03.2022