HeimNyheiterPåminning om levering av farleg avfall

Påminning om levering av farleg avfall

I dag har difor Gulen kommune sendt ut ei generell påminning til alle hytteeigarane våre om at farleg avfall skal leverast inn til godkjent mottak. Informasjon om kva som reknast som farleg avfall og kvar du kan levere det, finn du på nettsida til NGIR

Takk for at de hjelper oss med å holde kommunen rein og fin!


Sist oppdatert: 15.12.2021
Publisert: 15.12.2021