HeimNyheiterPsykisk helse og rus søkjer mannleg støttekontakt

Psykisk helse og rus søkjer mannleg støttekontakt

Lønn etter kommunale satsar for støttekontakt.

For meir informasjon ta kontakt med fagleiar helse og rus:
Anne Karin Haveland tlf 57782072


Sist oppdatert: 27.08.2021
Publisert: 27.08.2021