HeimNyheiterRedusert framkomst på fv. 57 Knarvik frå 6.oktober

Redusert framkomst på fv. 57 Knarvik frå 6.oktober

Arbeidet vil gå føre seg på dagtid då det vil kome ein del støy frå borearbeidet.

Eit kortare strekk i eine felt inn mot skjering blir stengt frå kl. 08.30-15.00
Frå kl.17.00-21.00 kan vegen bli heilt stengt inntil 30 min. Utrykkingskøyretøy og buss i rute får passere.
I rushtida mellom 15:00-17:00 vil vegen vera heilt open.
Sikringsarbeidet vil gå over 3-4 veker. Det blir manuell dirigering på staden.

Det vert og sendt ut mobilvarsel og pressemelding.
For oppdatert trafikkinformasjon sjekk 175.no 

fv. 57 Gymnasbakken


Sist oppdatert: 18.10.2021
Publisert: 29.09.2021