HeimNyheiterSmittesituasjonen i Gulen kommune 03.12.2021

Smittesituasjonen i Gulen kommune 03.12.2021

Kommunen føl nasjonale forskrifter, men vurderer fortløpande om me skal knyte oss til regional forskrift i Vestland som inneber strengare retningslinjer. Vi ber alle begrense sine nærkontakter. Det er høge smittetal i Bergen og omegn og me ber alle ta omsyn til den situasjonen.


Sist oppdatert: 03.12.2021
Publisert: 03.12.2021