HeimNyheiterSmittesituasjonen i Gulen kommune 25.11.2021

Smittesituasjonen i Gulen kommune 25.11.2021

Alle elevane ved skulen blei testa 24.11.21. – for å skaffe oversikt over situasjonen.
Det vil vidare bli utført hurtigtestar av elevar og tilsette ved ungdomsskuletrinnet 26.11 og 29.11.21.

 

I tillegg er ein vaksen person stadfesta smitta med covid-19 i kommunen. Dette tilfellet har ikkje samanheng med dei smitta elevane ved Brekke skule.


Sist oppdatert: 25.11.2021
Publisert: 25.11.2021