HeimNyheiterSmittesituasjonen i Gulen kommune 29.09.2021

Smittesituasjonen i Gulen kommune 29.09.2021

Smittevegen er kjend, då dei 4 er nærkontaktar til personen som testa positivt
20.09.2021. (Omtalt på kommunen si heimeside 21.09.2021).
Alle fire har vore i karantene frå 21.09.2021.
Vidare smittesporing er difor ikkje naudsynt.


Sist oppdatert: 29.09.2021
Publisert: 29.09.2021