HeimNyheiterSmittesituasjonen i Gulen kommune 30.09.2021

Smittesituasjonen i Gulen kommune 30.09.2021

Smittevegen er kjend, då vedkommande er nærkontakt til personen som testa positivt 20.09.2021. (Omtalt på kommunen si heimeside 21.09.2021).
Den smitta har vore i karantene frå 21.09.2021.
Vidare smittesporing er difor ikkje naudsynt.


Sist oppdatert: 30.09.2021
Publisert: 30.09.2021