HeimNyheiterSpelemidlar

Spelemidlar

Søknadsfrist 1. oktober.

Søknadsprosessen krev mykje dokumentasjon, så vi oppfordrar til å komme igang snarast mogeleg, og å ta kontakt for rettleiing.

  • Anlegg som ikkje har fått midlar må fornye søknaden sin. Søknadsskjema, finn ein her.
  • Nye anlegg må meldast til Gulen kommune snarast så me kan opprette anlegget slik at dei ligg inne og det er mogleg å fylle ut søknaden. 

Nye anlegg må meldast til kommunen med epost til postmottak@gulen.kommune.no med ein søknad om å bli teke inn i prioritert handlingsprogram i Kommunal plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.

Søknadsprosessen er synt i utklippet under:

Skjermbilde frå anleggsregisteret

Henta frå: https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/soknadsprosess/


Sist oppdatert: 25.08.2021
Publisert: 25.08.2021