HeimNyheiterStenging av veg i samband med vedlikehald av bru på Indre Oppedal 15.08 – 11.09.2022

Stenging av veg i samband med vedlikehald av bru på Indre Oppedal 15.08 – 11.09.2022

Arbeidet vert utført i perioden 15.08 – 11.09.2022. For å kunne utføre arbeid på ein god og effektiv måte skal vegen stengast i denne perioden.
Omkøyring via Kommunal veg KV1037 Indre Oppedal.  

Vegen kan opnast for utrykkingskøyretøy.

Vestland fylkeskommune kjem med meir informasjon, og ein vil også finne oppdatert trafikkmelding på www.vegvesen.no frå veke 33. 


Sist oppdatert: 05.08.2022
Publisert: 05.08.2022