HeimNyheiterSvindelforsøk vedk. eigedomsskatt

Svindelforsøk vedk. eigedomsskatt

I e-postane står det at ein har ubetalt eigedomsskatt og at ein må trykke på ei lenke for å betale. Dette er svindelforsøk, og kommunen vil gjere innbyggjarane merksame på at eigedomsskatt vert fakturert frå kommunen og ikkje Skatteetaten. 

Sjå meir informasjon om desse svindelforsøka på www.skatteetaten.no 


Sist oppdatert: 13.08.2021
Publisert: 24.06.2021