HeimNyheiterMellombels avfallsmottak hausten 2022

Mellombels avfallsmottak hausten 2022

 
Stad Dato Tid
Prestekaia Eivindvik 17.09.2022 kl. 09.00-15.00
Steine (ved Posten) 24.09.2022 kl. 09.00-15.00
Brekke ferjekai 01.10.2022 kl. 09.00-15.00

Sjå nettsida til NGIR for meir informasjon.


Sist oppdatert: 26.08.2022
Publisert: 24.08.2022