HeimNyheiterVaksinasjon med 3.dose koronavaksine

Vaksinasjon med 3.dose koronavaksine

Folkehelseinstituttet har utarbeida ei oversikt over kva sjukdomar personar som blir anbefalt ei 3. dose har og kva medisinar dei nyttar. Oversikta viser og om du kan ta direkte kontakt med kommunen eller om du må få brev frå spesialisthelsetenesta først.

Sjå lenka: https://www.fhi.no/nyheter/2021/enklere-tilgang-til-3.-dose-for-personer-med-nedsatt-immunforsvar/

Det skal ha gått minimum fire veker frå du fekk 2. dose til du kan få 3. dose.
Er du i ein av gruppene, og ynskjer 3. dose, ta kontakt med legekontoret for å avtale time på tlf. 57 78 10 90

 


Sist oppdatert: 21.09.2021
Publisert: 21.09.2021