HeimNyheiterViktig melding frå Gulen helsestasjon og skulehelsetenesta

Viktig melding frå Gulen helsestasjon og skulehelsetenesta

Førebuing, konvertering, opplæring og testing vil krevje ein god del tid. Vi vil difor gå med redusert kapasitet i store deler av mars månad, spesielt i veke 11 og 12.

Om vi ikkje svarar på telefon, send melding og vi vil ta kontakt når vi har mulighet.

Kontakt

 Tilsette Telefon/mobil

e-post

Leiande helsesjukepleiar
Hennie Lefdal
57 78 20 85/
97 97 57 60
hennie.lefdal@gulen.kommune.no
Helsesjukepleiar 
Linda Hantveit
57 78 20 86/
41 46 41 16
linda.hantveit@gulen.kommune.no
Helsesjukepleiar
Elisabeth Rahner

57 78 20 88/
48 49 79 57

elisabeth.rahner@gulen.kommune.no

Sist oppdatert: 14.02.2023
Publisert: 14.02.2023