HeimHelse, sosial og omsorgKoronaStatus koronasituasjonen i Gulen

Status koronasituasjonen i Gulen

Opplysningane om covid-19 smitte som vert publisert på heimesida til kommunene omfattar personar som er testa og/eller er i isolasjon i Gulen kommune. FHI statistikken som vert vist på blant anna «VG coronavirus», syner i tillegg personar som har bustadadresse i Gulen, men som er testa og oppheld seg i annan kommune.