Smittesituasjonen i Gulen kommune veke 10

Det er framleis ingen brukarar ved Gulen sjukeheim som er smitta.
Ein bebuar ved omsorgssenter har testa positivt. Vedkomande er no på Region Nordhordland helsehus.


Sist oppdatert: 19.04.2022
Publisert: 14.03.2022