Smittesituasjonen i Gulen kommune veke 12

Dette er ein nedgang på 67 personar samanlikna med  veke 11.
Framleis er ingen brukarar ved Gulen sjukeheim smitta.

 


Sist oppdatert: 19.04.2022
Publisert: 28.03.2022