Smittesituasjonen i Gulen kommune veke 14

Dette er ein nedgang på 13 personar samanlikna med veke 13.
Framleis er ingen brukarar ved Gulen sjukeheim smitta.


Sist oppdatert: 19.04.2022
Publisert: 11.04.2022