Smittesituasjonen i Gulen kommune veke 15

Dette er ein nedgang på 1 person samanlikna med veke 14.
Framleis er ingen brukarar ved Gulen sjukeheim smitta.


Sist oppdatert: 19.04.2022
Publisert: 19.04.2022