Smittesituasjonen i Gulen kommune veke 8

Ingen brukarar ved sjukeheim eller bebuarar ved bu- og omsorgssentera er smitta.

På grunn av covid-19 har mellom- og ungdomsteget ved Byrknes skule hatt heimeundervisning enkeltdagar i veke 8. Byrknes skule har vinterferie i veke 9. 


Sist oppdatert: 19.04.2022
Publisert: 28.02.2022