HeimHelse, sosial og omsorgKoronaReise, camping- og hytteliv

Reise, camping- og hytteliv

Kan du overnatte - og reise?

Du kan overnatte på hytta, i bubil, campingvogn og fritidsbåt så lenge du er frisk og følgjer dei nasjonale smittevernreglane.  

Du treng ikkje ta kontakt med kommunen for å høyre kva som er greitt. Du må sjølv vurdere om det er trygt å reise eller ikkje. 

Retningslinjer til deg som driv ei reiselivsbedrift

Driv du ein campingplass, serveringsstadovernattingsstad eller opplevingsbedrift? 

Her kan du laste ned NHO Reiseliv sine rettleiarar for handtering av smittevern: 

Hald deg oppdatert

Gulen kommune følgjer råd frå nasjonal helsestyresmakter. Vi endrar våre rutinar og tiltak når det kjem nye råd. Difor er det viktig at du held deg oppdatert.

Følg med på nettsida til kommunen, www.fhi.no og www.helsenorge.no for siste nytt.

 

 


Sist oppdatert: 13.07.2021
Publisert: 20.10.2020