HeimHelse, sosial og omsorgKoronaInformasjon om Janssen-vaksina

Informasjon om Janssen-vaksina

Helsegevinst ved bruk av Janssen-vaksina står ikkje i forhald til helserisiko.
Me viser til informasjon til befolkninga som ligg på HelseNorge: https://www.helsenorge.no/koronavirus/janssen-vaksinen/

Legane ved Gulen Helsesenter følgjer anbefalingane frå FHI og Legeforeninga,
og kjem ikkje til å gje tilbod om risikovurdering eller administrering av Janssen-vaksina.

Gulen kommune er godt i gang med vaksinering etter det ordinære programmet.
Alle risikopasienter har fått tilbod om vaksine, og me er i gang med vaksinering av øvrig befolkning.
Me forventer at alle vil få tilbod om fyrste vaksine i løpet av dei neste 6-8 vekene.


Sist oppdatert: 13.07.2021
Publisert: 11.06.2021