Koronavaksinasjon

Status 25.11.2021

 • Alle innbyggjarane i Gulen kommune i aldersgruppa 65 år og oppover, som ynskjer 3. dose, er no vaksinert eller har no fått tilbod om vaksine (oppfriskingsdose).
 • Er du i aldersgruppa 65 år og oppover og ikkje har fått tilbod om 3. dose (oppfriskingsdose), ta kontakt med Linda Hantveit tlf 41 46 41 16. 

 

Oppfriskningsdose til helsepersonell

For å trygge dei som står i førstelinjeteneste og forebygge smittespreiing har regjeringa og FHI bestemt at helsepersonell med pasientkontakt skal få tilbod om ein 3. vaksinedose. For meir informasjon trykk her.  

Vaksina som blir tilbyd i Gulen er Pfizer og det er anbefalt eit minimums intervall på 6 mnd mellom dose 2 og oppfriskingsdose. 

Tilbod om 2. dose til 16- og 17 åringane

16- og 17 åringane heimehøyrande i Gulen kommune vil få tilbod om 2. dose med koronavaksine fredag 3. desember. 

 12-15 åringane har fått tilbod om koronavaksinasjon

Regjeringa har avgjort å følgje Folkehelseinstituttet si anbefaling om å tilby koronavaksinasjon til ungdom i alderen 12 - 15 år. Ein må vere fylt 12 år før ein kan få vaksine. Les meir om vaksinering i alderen 12 - 15 år.

Informasjon til deg som skal ta Koronavaksina

Vi ynskjer at folk kjem så presist som mogeleg og ikkje blir ståande eller sittande å vente verken før eller etter vaksinasjon.

Ta med ferdig utfylt eigenerklæringsskjema og les informasjonen som ligg ved.

Vaksineringa skjer på fylgjande måte:

1. Registrering. Her leverer du eigneerklæringa som ligg ved og vis identifikasjonsbevis.

2. Vaksinering. Sprøyta med vaksine blir sett i overarmen. Ta på praktiske kle slik at det er lett å få fram overarmen.

3. Observasjon. Me har som rutine at alle som tar vaksine må sitte i 20 minuttar etter vaksinasjonen i tilfelle ein får ein reaksjon etter vaksine.

Du skal ikkje møte til vaksinering om du har luftvegssymptom. Gi då beskjed på tlf. 97 97 57 60, eller tlf. 41 46 41 16.

Er du usikker på om du av helsemessige årsaker ikkje bør ta vaksinen eller har medisinske spørsmål ta kontakt med din fastlege på tlf. 57 78 10 90.

Har du andre spørsmål knytt til vaksineringa, så ta kontakt med koronavaksinekoordinator på tlf. 97 97 57 60, eller tlf. 41 46 41 16.

Mvh

Anita Pettersen - Smittevernlege

Linda Hantveit - Koronavaksinasjonskoordinator 

Kva må eg gjere før eg vaksinera meg?

Når du har fått time for vaksinering må du fylle ut eit eigenerklæringsskjema. Dette tar du med deg på vaksinasjonsdagen.
Skjemaet kan du laste ned frå FHI sine nettsider: 
https://www.fhi.no/publ/skjema/egenerklaringsskjema-for-koronavaksinasjon/ og printar det ut og tar det med seg.

Viss du ikkje har moglegheit til å printe det ut sjølv kan du få det på kommunehuset, på helsesenteret eller du kan få det tilsendt i posten.

Du må ta med identifikasjonsbevis når du skal vaksinere deg.

Du skal ikkje møte til vaksinering om du har luftvegssymptom. Gi då beskjed på telefon; 97 97 57 60 eller 41 46 41 16.

Er du usikker på om du av helsemessige årsaker ikkje bør ta vaksinen, bør du ta kontakt med fastlegen din å få ei vurdering.

NB! Gi alltid beskjed om du ikkje kan møte, for då kan andre få din plass i vaksinasjonskøen! Meld i frå på tlf. 97 97 57 60 eller 41 46 41 16.

Meir informasjon om vaksineringa og vaksina finn du FHI sine nettsider:

Etterregistrering av koronavaksine tatt utanfor Norge

Trykk her for meir informasjon

Eg har ikkje bil eller nokon til å køyre meg, korleis kjem eg meg til vaksinasjon?

 I utgangspunktet må du prøve å kome deg til avtalt vaksinasjonsplass sjølv. Du kan for eksempel bruke dør til dør-kort, drosje, venner, familie eller naboar. Har du inga løysing på det så hjelper me dei innbyggjarane som trenger det. Ta då kontakt på tlf: 57 78 10 90.

Kostar vaksina noko?

Nei, både vaksina og vaksinasjonen er gratis. 

Korleis blir vaksina registrert?

Alle vaksiner blir registrert i det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK, https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/sysvak/

Du vil finne oversikt over dine vaksiner på https://www.helsenorge.no/

Kva koronavaksine får du i Gulen kommune

Gulen kommune får pr dags dato tildelt koronavaksine frå BioNTech/Pfizer (Comirnaty).

For meir informasjon om koronavaksine på ulike språk: https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/vaksine-mot-koronavirus---comirnaty-biontech-og-pfizer/

Gir koronavaksina bivirkningar?

Alle vaksiner har bivirkningar, dei fleste er milde og forbigåande. Vaksina er testa i store studiar på mange tusen menneske.

Vanlege bivirkningar er:

 • Ømheit og vondt på stikkstaden.
 • Trøttheit.
 • Hovudverk.
 • Vondt i kroppen.
 • Frysningar / feber

Dette er bivirkningar som er ubehagelege, men som går over etter få dagar. Kontakt lege eller anna helsepersonell vis du får uvanlege, kraftige eller langvarige symptom etter vaksine.

 

Kontakt

Kven kan eg kontakte viss eg har spørsmål eller ynskjer meir informasjon?
 • Ta kontakt med smittevernlege Anita Pettersen eller fastlege angåande medisinske spørsmål på tlf 57 78 10 90
 • Ta kontakt med koronavaksinekoordinator Linda Hantveit på tlf 41 46 41 16 eller Hennie Lefdal på tlf 97 97 57 60 eller viss ein har andre spørsmål rundt vaksineringa.
  Nytt elles Folkehelseinstituttet sine nettsider; https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/

Aktuelle lenker:

Informasjon om koronavaksine på ulike språk
https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/koronavaksine-pa-1-2-3/
 

Informasjon om vaksina
https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/vaksine-mot-koronavirus---        comirnaty-biontech-og-pfizer/

Eigenerklæringsskjema
https://www.fhi.no/publ/skjema/egenerklaringsskjema-for-koronavaksinasjon/


Sist oppdatert: 25.11.2021
Publisert: 16.02.2021