HeimPlan, bygg og eigedomKommunale tomter

Kommunale tomter

Gulen kommune har for tida desse ledige tomtene for sal

Tomtefelt Stad/Region       Ledige tomter Reserverte tomter
    Tal Nummer    Tal Nummer   
Øvre Stølen II Eivindvik 3 23, 30, 51 0  
Øvre Stølen III Eivindvik 1 9 0  
Gåta Byrknes 12 1-4, 6, 8-9,12-16 3 5, 7, 11
Ytre Stranda Oppedal 2  3, 4 0  
Stølsåsen Dalsøyra 1  3 0  
Hovden I Eidsbotn 6 5-8 10, 15 0  
Hovden II Eidsbotn 7 5, 10, 13-15,17,20 3 1, 2, 9
Ortneset Brekke 0   1 7
Tynning Brekke 2      
Felleskjøptomta Brekke 1      
Ortneset Vest Brekke  6 Enkeltbustad B13, B16, B5 og B4. 
Fleirmannsbustadar B7 og B3
   

(Klikk på tomtefelt for kart.)

* Bustadtomtene på Gåta, Stølsåsen, Ytre Stranda, Ortneset, Tynning og Felleskjøptomta er knytt til privat vassforsyning, med andre satsar. 
** Felleskjøptomta har ikkje høve til å knyte seg til kommunal avlaupsløysing.

Oversyn over private bustadtomter til sals finn du på Gulen og Masfjorden Utvikling AS sine heimesider.

Her finn du oversiktskart over Gulen kommune...

Reglement om sal av kommunale tomter


Pris pr. 01.01.22 (jf. k-sak 95/21):

Tilrettelegging kr 106 800,00
Kjøp av grunn pr. m2 kr 22,78

Overdraging skjer når utbyggingsprosjektet er godkjend og fysisk utbygging er i gang. For tomter eldre enn 20 år er tilretteleggings- og grunnkjøpspris kr 0.  

I tillegg kjem offentlege gebyr og avgifter, som for ei vanleg tomt på 1-2 da vil utgjere omlag dette:

Tilknyting vatn kr 13 129**
Tilknyting kloakk kr 19 752***
Deling kr 2 920,-
Oppmåling kr 30 910,-
Tinglysing (matrikulering og skøyte) kr 585,- x 2
Dokumentavgift skøyte ca kr 3 500. Avgifta er på 2,5 prosent av eigedomen sin verdi på tinglysingstidspunktet.

**Bustadtomtene på Gåta, Stølsåsen, Ytre Stranda, Ortneset, Tynning og Felleskjøptomta er knytt til privat vassforsyning, med andre satsar.

***Felleskjøptomta har ikkje høve til å knyte seg til kommunal avlaupsløysing.


Sist oppdatert: 26.04.2022
Publisert: 15.03.2021