HeimPlan, bygg og eigedomTreng du hjelp?

Treng du hjelp?

Rettleiingsteneste

Vi kan rettleie deg og hjelpe deg å forstå kva reglar som gjeld for din eigedom.

Kontaktinformasjon 

Kontaktsenteret er ope måndag - fredag frå 09:00 - 15:00.

Treng du rettleiing av byggesak?

Byggesak har rettleiing på telefon. Vi ønskjer å hjelpe flest mogleg, og har difor avgrensa tid for kvar samtale. Treng du meir detaljerte avklaringar, kan du be om førehandskonferanse.

Førehandskonferanse

E-postadressa er til generelle spørsmål. Vi svarar deg så raskt vi kan. Treng du meir informasjon kan du be om førehandskonferanse. Ansvarleg føretak som treng avklaringar må be om førehandskonferanse.

Trykk her for informasjon om førehandskonferanse

Innsyn i saker?

Vil du ha innsyn i postliste, saker eller dokument? 

Trykk her for informasjon om korleis du ber om innsyn

Vil du snakke med sakshandsamaren din?

Vis til namnet på sakshandsamaren din når du tar kontakt med innbyggjarservice på telefon 57 78 20 00

Skal du sende post til kommunen?

Digitalt og sikkert: eDialog, sikker innsending 

eller via e-post: postmottak@gulen.kommune.no

eller til postadresseGulen kommune
                                    Eivindvikvegen 1119
                                    5966 Eivindvik


Sist oppdatert: 22.09.2022
Publisert: 20.10.2020