HeimInnsyn, politikk og høyringarHøyringar og kunngjeringar1. gongs høyring og offentleg ettersyn av reguleringsplan Sjurmarka planId 4635_2021001

1. gongs høyring og offentleg ettersyn av reguleringsplan Sjurmarka planId 4635_2021001

«I medhald av plan- og bygningslova § 12-10 vedtek Gulen kommune at framlegget til reguleringsplan for Sjurmarka planID 4635_2021001 gbnr. 95/361, 95/362, 95/363  m/fl. vert lagt ut til 1. gongs offentleg ettersyn.

Og at i medhald av plan- og bygningslova § 12-14 vil Sjurmarka planID 4635_2021001 erstatta og oppheve planID 4635_1999004 Børtnes i si heilheit.»

Gulen kommune sender no planen på høyring og 1. gongs offentleg ettersyn og ber om at merknadar til planen vert sendt til: 
Gulen kommune
Eivindvikvegen 1119
5966 Eivindvik 

Eller på e-post til: postmottak@gulen.kommune.no 

Merk innspelet med «Sjurmarka»

Høyringsfrist er satt til onsdag 10.08.2022.

Har du spørsmål til planen, ta gjerne kontakt med:
Plankonsulent May-Lynn Osland: may-lynn.osland@gulen.kommune.no

Planen vil bli offentleggjort i 1 avis og på Gulen kommune si heimeside: www.gulen.kommune.no


Sist oppdatert: 23.06.2022
Publisert: 17.06.2022