HeimInnsyn, politikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarKunngjering: Høyring og offentleg ettersyn av Samfunnsplan for Gulen kommune 2022 – 2034

Kunngjering: Høyring og offentleg ettersyn av Samfunnsplan for Gulen kommune 2022 – 2034

Høyringsfrist for framlegget er 6 veker frå utlegging.

Plandokument

Samfunnsplanen er utarbeida i den digitale planløysinga Framsikt. 
Du kan lese planen gjennom følgjande lenke:
Samfunnsplan for Gulen kommune 2022 – 2034 – høyringsutkast


Her finn du samfunnsplanen i pdf-versjon

Her finn du saksutgreiinga til kommunestyret 01.09.2022


Kort om planen

I samfunnsplanen er det teke stilling til dei langsiktige utfordringane vi møter etter kvart som samfunnet endrar seg. Samfunnsplanen har seks utvalde satsingsområde. I kvart område er det satt opp mål for kva kommunen ønskjer å oppnå og strategiar for å nå desse måla. Mål og strategiar vil vera førande ved utforming av underordna temaplanar, og kommuneplanen sin arealdel. Handlingsdelen inngår i økonomiplan som uttrykker korleis planen skal følgjast opp dei første fire år, med revisjon årleg.

Merknader til planen

Kommunen ber om at eventuelle merknader til Samfunnsplanen vert merka med «Merknad Samfunnsplan for Gulen kommune 2022 – 2034».
Høyringsfrist er 02.november 2022.


Merknader sendast til Gulen kommune: 

  • Post:
    Gulen kommune
    Eivindvikvegen 1119
    5966 Eivindvik

Foto


Sist oppdatert: 22.09.2022
Publisert: 20.09.2022