Kunngjering – Utbyggingsavtale

Avtalen som er tenkt inngått er ein utbyggingsavtale i tråd med plan- og bygningslova sine regler. Oppstart 2023-2024. Prosjektet er avhengig av politisk godkjenning.

Privat aktør står for reguleringsplanarbeidet og må ha tilgang til tilgjengeleg areal.
Interesserte kan melde si interesse til Gulen kommune 
postmottak@gulen.kommune.no

Frist for melde si interesse 1. august 2022.


Sist oppdatert: 16.06.2022
Publisert: 16.06.2022