HeimInnsyn, politikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarKunngjering av godkjent reguleringsplan for gang- og sykkelveg Hovden-Steine

Kunngjering av godkjent reguleringsplan for gang- og sykkelveg Hovden-Steine

I kommunestyret den 16.06.2022 vedtok Gulen kommunestyre å godkjenne reguleringsplanen for gang- og sykkelveg Hovden-Steine i medhald av plan- og bygningslova §12-12.  Planen ligg til rette for ein 1170 meter lang gang- og sykkelveg langs fylkesveg 570 Fensfjordvegen og fylkesveg 57 Gulafjordvegen.  Formål med detaljplanen er å leggje til rette for, og trygge, ein relativt farleg veg for mjuke trafikantar. Planområdets areal er 23,3 daa. Gang- og sykkelvegtrasé starta ved reguleringsplan ID 2007002A HOVDEN II, og avslutta ved busskuret i avkjørsel nord for Steine krysset.

Vedtaket er eit enkeltvedtak som kan påklagast etter reglane i forvaltningslova dersom du er parti saka, jf. skriv om klagefrist.»

GK Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak

Les meir om saksframlegget her .


Sist oppdatert: 30.06.2022
Publisert: 30.06.2022