HeimPolitikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarKunngjering av kommuneplanen sin arealdel 2020-2032 - 2. gongs høyring

Kunngjering av kommuneplanen sin arealdel 2020-2032 - 2. gongs høyring

Arealdelen er ein viktig plan som skal sikre ei langsiktig, berekraftig utvikling og forvaltning av areal-, natur- og kulturmiljøressursane i kommunen. Kommuneplanen sin arealdel er rettsleg bindande for all utbygging og alle tiltak som vert omfatta av lova. 

Arealplanen består av følgjande dokument:

Trykk på lenke under for å sjå dokumenta: 

 

Merknadar kan sendast til Gulen kommune via: 

Digitalt og sikkert: eDialog, sikker innsending 

eller via e-post: postmottak@gulen.kommune.no

eller til postadresseGulen kommune
                                    Eivindvikvegen 1119
                                    5966 Eivindvik

Høyringsfristen er sett til 27.09.2021.


Sist oppdatert: 23.07.2021
Publisert: 23.07.2021