HeimInnsyn, politikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarVarsel om planoppstart Eivindvik sentrum, Prestekaia - Sandalskaia

Varsel om planoppstart Eivindvik sentrum, Prestekaia - Sandalskaia

Aktuelt planområde omfattar i hovudsak område ved Prestekaia til og med område ved Sandalskaia i sentrum av Eivindvik, i Gulen kommune. Sjå figur 1 for aktuelt planområde. Tiltakshavar for planarbeidet er Gulen kommune og Sandalskaia Eigedom.

Plandokument

Merknad

Fagmynde, grunneigarar/naboar mf.l vert inviterte til å kome med innspel gjennom varsling og kunngjering av planoppstart. Det vert lagt opp til tett dialog og avklaringar med aktuelle fagmynde undervegs etter behov.

Dei som har innspel, merknader eller spørsmål til planarbeidet kan vende seg til iVest Consult as, innan 21.09.2021.

Adresse: IVest Consult as, Strandgata 15, 6905 Florø
Telefon: 976 27 000/ 957 41 102
E-post: post@ivestconsult.no


Sist oppdatert: 24.08.2021
Publisert: 24.08.2021