HeimPolitikk og høyringarPolitikkUtvalsleiarar i Gulen kommune

Utvalsleiarar i Gulen kommune

Hovudutval for plan, utvikling og klima

Hovudutval for omsorg

Hovudutval for oppvekst

Arbeidsmiljøutvalet

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Eldrerådet

Kontrollutval


Sist oppdatert: 08.12.2020
Publisert: 20.10.2020