Programmering & e-sport

Informasjon

Programmering & e-sport er eit nytt og spennande tilbod i kulturskulen! Kurset krev ingen forkunnskap om verken programmering eller e-sport. 

Vi brukar blokkprogrammering som er lett å forstå for alle. I undervisninga legg vi vekt på elevane sin kreativitet og skaparglede.

Med strategien «Spillerom - Dataspillstrategi 2020-2022» vil regjeringen løfte dataspel som sjølvstendig kulturuttrykk, kunstform, næring og fritidsaktivitet. Dei skriv blant anna:

Det er store muligheter knyttet til økt bruk av dataspill som læringsressurs i skolen. Spill kan bidra til kritisk refleksjon rundt konsekvenser av valg, utvikle elevenes tekniske ferdigheter og forståelse, bedre språkkunnskaper og gi elevene en dypere forståelse av et fag.

 

Tradisjonelt pleier elevar frå kulturskulen å ha konsert mot slutten av året, programmering & e-sport-gruppa ynskjer òg å vise fram det dei har lært på slutten av skuleåret. Dette både som ei framsyning av noko av det dei har programmert, og ei e-sport-turnering.

Målgruppe

Frå 5. – 10. trinn 


Sist oppdatert: 03.03.2021
Publisert: 03.03.2021