HeimSkule og utdanningSøkje læreplass

Søkje læreplass

Om ordninga

Vi ønskjer å gi ungdommar og vaksne moglegheita til å fullføre ei fagutdanning. Vi er stolte over alle lærlingane våre, som tilfører oss ny kompetanse.

Gulen kommune tek inn lærlingar i følgjande fag:

  • Helsefag/TAF-helse
  • Barne- og ungdomsarbeidarfaget
  • Institusjonskokkefaget
  • Feiarfaget
  • Reinhaldsoperatørfaget
  • Byggdriftarfaget
  • Kontorfaget
  • Målarfaget

Søknadsfrist for læreplass i Gulen kommune er 15. mars 2021.

Slik søkjer du

Søknaden kan du sende via VIGO, til Opplæringskontoret i Nordhordland eller direkte til Gulen kommune på e-post: post@gulen.kommue.no.

Trykk her for å kome til VIGO

Har du spørsmål om lærlingordninga i Gulen kommune, ta kontakt med:

Meir om lærefag

For Gulen kommune er det eit samfunnsansvar å gje oppveksande generasjonar utdanning, men vel så viktig er kommunen sitt behov for eiga rekruttering. På sikt vil kommunen ha eit aukande behov til dømes innan helsefag, noko som gjer at vi har prioritert inntaket i dette faget.

Gulen kommune er også godkjent som lærebedrift innan TAF-helsefag. Tilbodet inneber at elevane oppnår både studiekompetanse og fagbrev i helsearbeidarfaget innan fire år. Dette er eit samarbeid mellom Knarvik Vidaregåande skule og Gulen kommune. Dei to første åra som elevar og dei to siste som lærlingar.

Gulen kommune har nyleg inngått samarbeidsavtale med Austrheim, Knarvik og Osterøy Vidaregåande skular. Hensikten er å styrke samarbeidet om å rekruttera til yrkesfagleg opplæring og å lette overgangen frå skule til læreplass for elevane.

Gulen kommune er medlem i Opplæringskontoret for Nordhordland, som er bindeleddet vårt mellom Vestland Fylkeskommune som utarbeidar lærekontraktane.

Opplæringskontoret for Nordhordland bidreg også med oppfølging og kvalitetssikring.


Sist oppdatert: 15.03.2021
Publisert: 20.10.2020