HeimOm kommunenBeredskap og krise

Beredskap og krise

Kriseleiinga kan kontaktast på e-post: beredskap@gulen.kommune.no

Kriseleiinga består av:

  • Kommunedirektør (leiar) (mobil: 94 50 67 87)
  • Rådgjevar/beredskapskoordinator (mobil: 95 96 82 40) 
  • Ordførar (mobil: 41 51 39 58)
  • Fagdirektør omsorg 
  • Einingsleiar eigedomsforvaltning
  • Fagdirektør oppvekst
  • Leiar ekspedisjonsavdelinga

Varaordførar er ordføraren sin stedfortredar. Dei har hovudansvar for ekstern informasjon.

Kommunelege 1 og brannsjef tiltrer kriseleiinga når situasjonen tillet / tilseier det. Dei skal ha samband med kriseleiinga, inntil dei sjølve kan tiltre.

Alt etter omfanget av hendinga avgjer kriseleiinga om andre skal kallast inn som rådgjevarar.

Trykk her for kontaktinformasjon til kommuneleiinga.
Trykk her for kontaktinformasjon til ordførar.

 

Trykk her for beredskapsplanen til Gulen kommune. 


Sist oppdatert: 28.07.2022
Publisert: 19.05.2022