Kulturminne og museum

Kulturminnesøk finn du oversikt over alle freda kulturminne og ei rekkje andre kulturminne i kommunen. I kartet til Miljøstatus finn du i tillegg alle sefrak-registrerte bygg, det vil seie registrerte bygningar som er frå 1900 eller tidlegare. 

Museum og kulturhistoriske samlingar i kommunen

Gulatinget - Tusenårsstaden i Eivindvik

Du kan lese meir om Gulatinget her

 

Gulen Fiskarbondemuseum

Gulen Fiskarbondemuseum er et museum på Byrknesøy i Gulen som synar korleis fiskarbonden levde før. Museet vart opna 30. mai 1998. Du kan lese meir om Fiskarbondemuseum på Facebooksida.


Sist oppdatert: 22.03.2021
Publisert: 10.09.2018