Vakttelefonnummeret til vakthavende veterinær er 57 78 46 68.

Fast kontortid for bestilling av sjukebesøk, inseminering og reseptar er alle dagar frå kl. 08.00 -09.00.

Utanom denne tida kan ein også ringe ved akutt behov om sjukebesøk. På kveldstid og i helgane har Gulen kommune vaktsamarbeid med Høyanger kommune. Utanom kontortid er vaktnummeret vidarekopla til vakthavande veterinær.