HeimKultur og aktivitetTilskotsordningar

Tilskotsordningar

Idrett og friluftsliv

Spelemidlar

Kulturdepartementets temasider for tilskot til idrettsanlegg, kulturbygg og friluftsanlegg. Du kan lese meir og søke på www.anleggsregisteret.no. Søknadsfrist er 15.April 2021. 

Momskompensasjon til idrettsanlegg

Momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg vart etablert i 2010. Ordninga gjeld bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv i fjellet, og gjeld anlegg der byggearbeidet er satt i gang etter 1. januar 2010. Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvalter denne ordninga. Du kan lese meir på nettsida til Lotteri- og stiftelsestilsynet.
Søknadsfrist er 1.mars kvart år. 

Kulturmidlar - kommunen si ordning

Lag og organisasjonar kan søkje kommunen om kulturmidlar. Det er to ulike ordningar å søkje på, ein for ålment kulturarbeid, og eit for kulturmidlar for born og unge.
Det er to skjema, bruk riktig skjema for målgruppa/tiltaket.
Søknadsfrist er 30.mars 2021.

Søknadskjema:

Kultur- og miljøvern

Stiftelsen Uni

Uni-stiftelsen gjev støtte til mellom anna verneverdige bygningar. For meir informasjon, sjå Uni-stiftelsen si nettside.  

Kulturminnefondet

Du kan lese meir om tips om tilskotsordninga på nettsida til Kulturminnefondet.

Tilskot til kulturminne

Du kan lese meir om tilskotsordninga på nettsida til Riksantikvaren.

Kulturbygg

Ta et tak

«Ta et tak» er ein aksjon som rettar seg mot våningshus og driftsbygningar. 
Du kan lese meir på Norsk kulturarv sine nettsider

Kunst, scene, formidling

Andre tilskotsordningar


Sist oppdatert: 12.04.2021
Publisert: 25.03.2021