HeimInnsyn, politikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarKunngjering av valnemnda si innstilling til meddommarar og forslag til skjønnsmedlem for perioden 2025-2028

Kunngjering av valnemnda si innstilling til meddommarar og forslag til skjønnsmedlem for perioden 2025-2028

Meddommar Sogn og Fjordane tingrett

 • Leni Hosøy
 • Gunnvor Hosøy
 • Inger Sognefest
 • Linda Steinsund
 • Lars Rune Haveland Haugland
 • Jan Even Østerbø
 • Terje Steine Mjøs
 • Torleif Sundbotten

Meddommar Sogn og Fjordane jordskifterett

 • Inger Lise Øvrebø
 • Jenny Norunn Wergeland Nordal
 • Gro Engesæter
 • Reidar Tveit
 • Hermund Asheim
 • Halvor Brosvik

Meddommar Gulating lagmannsrett

 • Ingebjørg Ragnhild Søreide
 • Håkon Eide Fivelsdal

Forslag til skjønnsmedlem som vert valgt av fylkeskommunen

 • Sandra Sofi Skutvik
 • Torgeir Eide

Vara

 • Jan Ivar Kjelby

Har du merknad til kunngjeringa?

Eventuelle merknader til valnemnda si innstilling sendast til Gulen kommune postmottak@gulen.kommune.no innan 05.juni 2024.

Sak om val av meddommar og forslag til skjønnsmedlem for perioden 01.01.2025-31.12.2028 vert handsama i Gulen kommunestyre 13. juni 2024.


Sist oppdatert: 22.05.2024
Publisert: 22.05.2024