Vilkår

Det er eit vilkår at innspel kan leverast elektronisk, etter førespurnad frå kommunen.
Kommunen tek atterhald om å redigere innhald og ev ikkje ta med innspel dersom det er plassmangel. Dersom annonsa vert teke med, skriv ekspedisjonen fakturagrunnlag som vert levert til økonomiavdeling som sender ut faktura.

Pris

  • ¼ side A4: kr 550,-
  • Halvside A4: kr 1 100,-
  • Heilside A4: kr 2 200,-

Kontakt

Kontakt ekspedisjonen ved førespurnad om kjøp av annonseplass. 
Tlf: 57 78 20 00 eller e-post postmottak@gulen.kommune.no