HeimNyheiterAmmoniakkanlegg Skipavika Næringspark

Ammoniakkanlegg Skipavika Næringspark

Gulen kommune er beden om å gjere ei vurdering av om det er interessant å starte ein reguleringsplanprosess for å avklare om det er mogleg å etablering eit slikt anlegg i næringsparken. Det vert orientering frå initiativtakar og vidare behandling av sak i kommunestyremøte den 23.03.2023.
Sak til politisk handsaming kan du lese her. 


Sist oppdatert: 17.03.2023
Publisert: 17.03.2023