HeimNyheiterBrann på Mongstad – tiltak

Brann på Mongstad – tiltak

Kommunen har vore i kontakt med politiet si operasjonssentral/110 sentralen brann og redning. Det vert ikkje gjeve ei eintydig oppmoding om ekstraordinære tiltak for innbyggarane (som t.d. å stenge vindauger, ventilasjonsanlegg og halde seg innandørs). Meldinga er at dersom nokon føler ubehag med røyken som kjem så skal dei for eigen del gjere nødvendige tiltak. 


Sist oppdatert: 15.02.2024
Publisert: 15.02.2024