HeimNyheiterFv. 570 Risnesbru er planlagt stengt

Fv. 570 Risnesbru er planlagt stengt

Vestland fylkeskommune varslar om den planlagte stenginga, og informerer om at det denne gangen ikkje verte mogleg å passere brua til fots eller med sykkel under arbeidet.

Omkøyring blir skilta, bruk omkøyringsvegen om Sleire.

Det vert teke vêrforbehald, då arbeidet krev rett temperatur og luftfuktigheit.


Sist oppdatert: 19.04.2024
Publisert: 19.04.2024